Gjeldsfradrag ved skilsmisse

Dersom man er gift med en gjeldstynget ektefelle vil gjelden påvirke det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse. Om du i praksis ikke skiller deg til gjeld, så vil den gjeldstyngede ektefellen bli belønnet. Vi opplever at dette ofte kommer overraskende på de som står midt i et skilsmisseoppgjør.

Read More
Marte Aarthun
Regjeringen vil forby å selge bolig «som den er»

Å bo trygt og godt er viktig for alle. Vi har tradisjon for å eie vår egen bolig, vi sparer i boligene våre og vi bruker penger på å pusse dem opp og holde dem vedlike. Hvert år krangler tusener av boligkjøpere og -selgere om feil og mangler, krever prisavslag eller erstatning. Ofte ender disse uenigheter opp med bruk av advokater og kostbare rettssaker. Regjeringen har derfor fremmet flere forslag som skal gjøre bolighandelen mer forutsigbar og ikke minst tryggere for både selger og kjøper.

Read More
Geir Skivik
Personskadeerstatning

Ved ulykker, enten i trafikken, på jobb eller i fritid er mange er opptatt av om de har krav på å få erstatning for den skaden de har blitt påført. Noe av det viktigste en gjør er å oppsøke lege så fort som mulig. Denne uka skriver vi litt om hva som skal til for å få erstatning etter en ulykke.

Read More
Marte Aarthun
Forslag til ny arvelov

Regjeringen la i juni frem et forslag til ny arvelov. Loven skal, hvis den blir vedtatt av stortinget, erstatte dagens arvelov fra 1972 og skiftelovens regler om dødsboskifte.

Read More
Geir Skivik
Rettigheter ved boligkjøp

Denne artikkelen handler om tilfeller der man som kjøper av en bolig oppdager feil eller problemer ved boligen etter at man har overtatt den. Kjøper du en brukt bolig må du forvente at det kan være feil ved den. Det er utfallet av flere saker som har vært prøvd i norske rettsaler.

Read More
Marte Aarthun
Samboerfella

Et tema som stadig er aktuelt og som vi nylig fikk forespørsel om, er hva man bør tenke på når man som samboere vurderer å kjøpe bolig sammen.

Jeg har valgt å kalle artikkelen for «Samboerfella».  Årsaken er at manglende avtale omkring boligen er den hyppigste årsaken til at den ene parten sitter igjen uten «nåla i veggen» når samlivet tar slutt.

Read More
Geir Skivik
Skjevdeling etter samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd vil en ofte være opptatt av hva en selv har hatt med seg inn i ekteskapet. Skjevdeling er ett av det mest kjente argumentene en advokat møter i saker som gjelder det økonomiske oppgjøret ved ekteskapsbrudd.

Ved ekteskapsbrudd kan en ektefelle som hovedregel skjevdele det den hadde av verdier før ekteskapet eller som den har mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen.

Read More
Marte Aarthun
Fremtidsfullmakt

Et tema som for mange kan være vanskelig å drøfte med sine nærmeste, er om det bør gjøres avtaler om hvem som skal ivareta ens interesser dersom man i fremtiden skulle bli ute av stand til å gjøre det selv, for eksempel på grunn av demens eller alvorlig svekket helse. Slike avtaler kan man gjøre med en fremtidsfullmakt.

Read More
Geir Skivik
Selgers ansvar ved salg av fast eiendom

For de fleste av oss er kjøp av egen bolig eller hytte en av våre største investeringer, og ikke noe vi gjør ofte.

Jeg vil i denne artikkelen se nærmere på hvilke krav som stilles til selger og hvilke muligheter en kjøper har for å gjøre krav gjeldende hvis det viser seg at eiendommen ikke var i slik stand man kunne forvente.

Read More
boligsalgGeir Skivik