Fremtidsfullmakt

Et tema som for mange kan være vanskelig å drøfte med sine nærmeste, er om det bør gjøres avtaler om hvem som skal ivareta ens interesser dersom man i fremtiden skulle bli ute av stand til å gjøre det selv, for eksempel på grunn av demens eller alvorlig svekket helse. Slike avtaler kan man gjøre med en fremtidsfullmakt.

Read More
Geir Skivik
Selgers ansvar ved salg av fast eiendom

For de fleste av oss er kjøp av egen bolig eller hytte en av våre største investeringer, og ikke noe vi gjør ofte.

Jeg vil i denne artikkelen se nærmere på hvilke krav som stilles til selger og hvilke muligheter en kjøper har for å gjøre krav gjeldende hvis det viser seg at eiendommen ikke var i slik stand man kunne forvente.

Read More
boligsalgGeir Skivik