Selgers ansvar ved salg av fast eiendom

Selgers ansvar ved salg av fast eiendom

For de fleste av oss er kjøp av egen bolig eller hytte en av våre største investeringer, og ikke noe vi gjør ofte.

Jeg vil i denne artikkelen se nærmere på hvilke krav som stilles til selger og hvilke muligheter en kjøper har for å gjøre krav gjeldende hvis det viser seg at eiendommen ikke var i slik stand man kunne forvente.

Read More

Selge bolig privat?

Selge bolig privat?

Det er i dag tillatt for privatpersoner å annonsere egen bolig på de ulike nettstedene. Flere og flere velger å benytte seg av dette tilbudet, da det kan være mye penger å spare ved å gjøre det selv. Bakgrunnen for at det ble tillatt for privatpersoner å annonsere egen bolig på nettet, er blant annet de mange debattene om advokater og eiendomsmegleres til tider høye provisjon satt opp mot arbeidet som faktisk blir utført.

Read More

Opplysningsplikt og undersøkelsesplik ved salg/kjøp av bolig

Opplysningsplikt og undersøkelsesplik ved salg/kjøp av bolig

I de senere år har det vært en stor økning av søksmål knyttet til eierskifte av fast eiendom. Når det gjelder brukt eiendom er det avhendingsloven som i hovedsak regulerer forholdet mellom selger og kjøper. Loven stiller opp en rekke viktige bestemmelser, bl.a. om selgers og kjøpers plikter.

Read More