Selgers ansvar ved salg av fast eiendom

Selgers ansvar ved salg av fast eiendom

For de fleste av oss er kjøp av egen bolig eller hytte en av våre største investeringer, og ikke noe vi gjør ofte.

Jeg vil i denne artikkelen se nærmere på hvilke krav som stilles til selger og hvilke muligheter en kjøper har for å gjøre krav gjeldende hvis det viser seg at eiendommen ikke var i slik stand man kunne forvente.

Read More

Opplysningsplikt og undersøkelsesplik ved salg/kjøp av bolig

Opplysningsplikt og undersøkelsesplik ved salg/kjøp av bolig

I de senere år har det vært en stor økning av søksmål knyttet til eierskifte av fast eiendom. Når det gjelder brukt eiendom er det avhendingsloven som i hovedsak regulerer forholdet mellom selger og kjøper. Loven stiller opp en rekke viktige bestemmelser, bl.a. om selgers og kjøpers plikter.

Read More