Våre priser og vilkår finner du ved å velge fra menyen nedenfor.

Normalt blir vårt arbeid fakturert etter medgått tid (timepris). For noen rettsområder/produkt har vi fastpris.

For noen saksområder vil du kunne få dekket mesteparten av dine utgifter til juridisk bistand gjennom din forsikring. Vi arbeider også med fri rettshjelp saker.