Våre priser og vilkår finner du ved å velge fra menyen nedenfor.

Normalt blir vårt arbeid fakturert etter medgått tid (timepris). For noen rettsområder/produkt har vi fastpris.

For noen saksområder vil du kunne få dekket mesteparten av dine utgifter til juridisk bistand gjennom din forsikring. Vi arbeider også med fri rettshjelp saker.

Timepris
Fastpris
Fri rettshjelp